Artacademy Price Zwolle 2014

Artacademy Price Zwolle 2014

De Artacademy Price Zwolle 2014 werd op zaterdag 5 juli 2014 uitgereikt aan Ruben Stellingwerf van Graphic Design. Op woensdag 3 juli 2014 maakte de heer Jan Brink, wethouder onderwijs en cultuur van Zwolle, de zes genomineerden bekend voor de Artacademy Price Zwolle 2014: Christin Mussa, Mirjam Laater, Ruben Stellingwerf, Elise van der Linden, Karin Blaauwijkel, Frank Twilt.

Jan van den Brink wethouder cultuur en onderwijs maakt de genomineerden bekend voor de Academy Price 2014
Jan Brink wethouder cultuur en onderwijs maakt de genomineerden bekend voor de Artacademy Price 2014

Op zaterdag 5 juli 2014 tijdens de feestelijke diplomeringsceremonie maakte de jury de winnaar bekend, namelijk Ruben Stellingwerf, Graphic Design.

Het was voor de jury een feestelijke en tegelijkertijd moeilijke taak om uit al het mooie werk van de nieuwe lichting illustratoren, stripmakers, animatoren, grafisch ontwerpers, interieurarchitecten en docent beeldende kunst en vormgeving van de Artacademy slechts 6 genomineerden te selecteren. Daarna was men het er snel eens over eens dat Ruben Stellingwerf de winnaar werd van de Artacademy Price Zwolle 2014.

vijf van de zes genomineerden van de Academy Price 2014
vijf van de zes genomineerden van de Artacademy Price 2014

Jury Rapport

Christin Mussa Docentopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving.
In haar werk onderzoekt Christin Mussa haar culturele identiteit op een bijzondere “sympathieke” wijze. Ze vertrouwt haar materialen en constructies in een fragiele en ruwe staat aan de kijker toe – Zo draagt ze de inhoud van haar werk uit zonder dwingende statements te maken. De combinatie van deze kwaliteiten heeft een serie beelden opgeleverd, waardoor de kijker zelf aan het werk wordt gezet.

Mirjam Laater Illustration Design
Met “Places and Spaces” creëerde Mirjam Laater een eigenzinnig illustratief oeuvre, dat ontstaan is uit een minimale inzet van getekende lijnen en een intelligente toepassing van diverse media, ambachtelijk getekend en digitaal. Het levert een meeslepende ervaring op van ruimtelijke relaties, die rondom gevisualiseerd worden.

Ruben Stellingwerf Graphic Design
Ruben Stellingwerf deed onderzoek naar een fenomeen dat aan strenge formele regels gebonden is – namelijk het muziekkorps – en wist dit open te breken om tot een swingend en innovatief nieuw letterfont te kunnen komen. Het ‘corps’ waarin hij zijn nieuwe letter presenteert maakt de kijker vrolijk, door de naamportretten van de musici, door de uniformplakkaten, en vooral door de perfect afgewerkte en humorvolle animaties op het ‘maaiveld’.

Elise van der Linden Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving
De werken van Elise van der Linden ontroeren door de lichtheid en broosheid waarmee ze een vermoeden van bewoning oproepen. We zien subtiele metalen draadconstructies waarover een gipsen afbrokkelende huid is aangebracht. De tastbaarheid van de objecten wordt versterkt door het contrast met de lichtprojectie-schaduwen ernaast. Deze beelden roepen vragen op over hoe techniek ons leven vormt.

Karin Blaauwijkel Comic Design
Laat je meenemen in de wereld van Karin Blaauwijkel! Geniet van de enorme diversiteit aan kleur, materialen, vlakverdelingen, dieptewerkingen, illustratieve en typografische rijkdom; En ontdek de kracht van het geheel, dat is veel meer dan de delen afzonderlijk. Karin komt uit de kaders, ze kan verhalen vertellen – historische verhalen, met humor, – verhalen over haarzelf, met zelfspot – ze is een aanwinst voor het stripwezen in Nederland en de rest van de wereld.

Frank Twilt Interieurarchitectuur
Frank Twilt is een interieurarchitect met een uniek werk procedé – al makend geeft hij vorm, daarna komt pas het uittekenen van het ontwerp erbij.In een vloeiende beweging, zonder causale druk uit te oefenen op het proces en met een groot gevoel voor ruimtebeleving, maakt hij interieure ruimtes, waarin hij de behoefte aan geborgenheid van de bewoners en gebruikers verdienstelijk regisseert.

Winnaar

De winnaar is Ruben Stellingwerf Graphic Design.
Ruben heeft zich met professionele passie in een volkomen origineel en geëngageerd ontwerpavontuur gestort. Hij kwam eruit tevoorschijn met een sterk en overtuigend typografisch concept, dat hij op een blij-makende allround manier heeft gevisualiseerd. Zijn nieuwe font vraagt om nog veel meer corpsen, dan die van het muziekkorps.
Voorwaarts Mars en 3-werf HOERA!